Telefon   530 387 556

  Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Najpopularniejsze rodzaje robót ziemnych

Większość inwestycji budowlanych zaczyna się od odpowiedniego przygotowania terenu, co wiążę się z koniecznością wykonania robót ziemnych. W zależności od typu wykonywanego obiektu różny może być ich zakres i rodzaj koniecznych prac – przy budowlach kubaturowych są one zwykle jedynie wstępem, w budownictwie liniowym nierzadko stają się równie ważne i zabierają porównywalną ilość czasu co kolejne etapy, a przy tworzeniu obiektów inżynieryjnych często są sednem całego przedsięwzięcia. Przyjrzyjmy się bliżej robotom ziemnym i ich rodzajom.

Czym są roboty ziemne i jakie są ich podstawowe rodzaje?

Roboty ziemne wiążą się z przemieszczaniem większych ilości odspojonego gruntu. Zwykle są prowadzone jako prace przygotowawcze, podstawowe albo wykończeniowe. W pierwszym przypadku mamy na ogół do czynienia z niwelacją terenu obejmującą usunięcie roślinności, wyrównanie podłoża czy odwodnienie terenu. Roboty ziemne jako prace podstawowe to zwykle przygotowywanie wykopów szerokoprzestrzennych pod fundamentowanie albo liniowych pod elementy infrastruktury – przyłącza, wodociągi lub kanalizację. Bardzo często formuje się też skarpy, nasypy czy korpusy dróg, a także rozmaite obiekty hydrotechniczne – wały ziemne, stawy i zbiorniki retencyjne lub rowy. Podczas prac wykończeniowych najczęściej wyrównuje się dna wykopów i zagęszcza podłoże. 

Jakich urządzeń używa się podczas prac ziemnych?

W większości przypadków podstawowymi urządzeniami używanymi przy robotach ziemnych są koparki. W terenie trudnodostępnym lub tam, gdzie nośność podłoża jest zbyt mała, stosowane są koparki na podwoziach gąsienicowych. W miejscach, w których priorytetem jest samodzielne dotarcie na plac budowy, wybierane są urządzenia na podwoziu kołowym. Przy drobniejszych zadaniach często z powodzeniem używa się koparko-ładowarek. Przy specjalistycznych robotach ziemnych często potrzebne są także inne typy urządzeń – spycharki, zgarniarki i równiarki, a przy zagęszczaniu walce okołkowane, ogumione, a nierzadko także gładkie, a przy transporcie wozidła technologiczne.